Våre produkter er kalk og skjellsand

img_0355

Vi leverer kvalitetskalk til jordbruk og skogbruk. Vår leverandør er Langnes Marmorbrudd på Nordmøre.
Kalken har en nøytraliserende verdi (som CaO) på 55, og en kalkverdi 1 år/5 år på 37/50.

Varedeklarasjon-langnes

Mange av våre kunder foretrekker å bruke skjellsand. Vår skjellsand leveres av Roslagen fra Leknes.
Skjellsand har noe lavere verdier enn kalk.

Varedeklarasjon-skjellsand

Vi leverer magnesiumkalk fra Langnes Marmorbrudd. Kalken har en nøytraliserende verdi (som CaO) på 47, og en kalkverdi 1 år / 5 år på 32/43.

Varedeklarasjon magnesium

For dem som ønsker brent kalk, kan vi levere dette produktet både ferdig spredd, eller kunden kan hente fra lager. Ta kontakt med Agnar Jonassen på tlf. 958 80 848 for mer opplysninger.

Varedeklarasjon brent kalk