Våre produkter er kalk og skjellsand

img_0355

Vi leverer kvalitetskalk til jordbruk og skogbruk. Vår leverandør er Langnes Marmorbrudd på Nordmøre.
Kalken har en nøytraliserende verdi (som CaO) på 55, og en kalkverdi 1år/5 år på 37/50.

Varedeklarasjon-langnes

Mange av våre kunder foretrekker å bruke skjellsand. Vår skjellsand leveres av Boston AS fra Karmøy.
Skjellsand har noe lavere verdier enn kalk.

Varedeklarasjon-skjellsand