I samarbeid med Norsk Landbruksrådgivning (NLR) tilbyr vi nå GPS-basert jordprøvetaking.

Vi har anskaffet en Polaris Ranger ATV med påmontert utstyr for prøvetaking fra Wintex Agro i Danmark.

Systemet virker slik at det utarbeides et kart over din eiendom, hvor det settes GPS-punkter hvor jordprøver skal tas. Dette fordi det erfaringsmessig kan være store ph-forskjeller på eiendommer. Du får da en oversikt som sier hvor mye kalk som kreves på ulike deler av eiendommen, og du behøver ikke kalke med samme mengde overalt. Dette kan medføre kostnadsbesparelser for deg.

Ta kontakt med NLR eller oss for mer informasjon eller timeavtale.