Vi tilbyr: Utlegging grus – Leiekjøring hjullaster – Henting av kalk

 

Utlegging av grus på gårdsveier, hesteveier e.l.

Våre kalkvogner egner seg meget godt til å legge ut grus på gårdsveier, hesteveier, osv. Du bestemmer hvor tykt lag du vil ha, og kjører over med en skrape etterpå for å fordele grusen.

Ta kontakt for mer informasjon.

Leiekjøring hjullaster

Vi har en CAT 950H hjullaster med vekt. Vi tar oppdrag med denne når vi ikke har behov for den selv. Ring Per Ivar Borsheim på tlf. 952 17 187!

 

Henting av kalk/skjellsand

Dersom du har eget utstyr for spreiing, kan du hente kalk og skjellsand direkte på våre lager. Vi kan også ordne transport direkte til deg når vi får produktene fra våre leverandører.