Vi tilbyr: Utlegging grus – Henting av kalk

 

Utlegging av grus på gårdsveier, hesteveier e.l.

Våre kalkvogner egner seg meget godt til å legge ut grus på gårdsveier, hesteveier, osv. Du bestemmer hvor tykt lag du vil ha, og kjører over med en skrape etterpå for å fordele grusen.

Ta kontakt for mer informasjon.

Henting av kalk/skjellsand

Dersom du har eget utstyr for spreiing, kan du hente kalk og skjellsand direkte på våre lager. Vi kan også ordne transport direkte til deg når vi får produktene fra våre leverandører.