Kontakt oss for kalking

Kontakt ditt nærmeste lager

Sur jord gir lavere avling

 

dsc_0570

Jorda i høyintensivt landbruk vil bli forsuret ganske raskt, og vil således ha behov for tilførsel av kalk med jevne mellomrom. Jordprøver som tas vil vise dette.

Les mer om virkningen pH har på plantenæring her. Hele artikkelen finner du på agropub.no.

Mange uavhengige forsøk bekrefter entydig at sur jord gir lavere avling. I denne artikkelen fra Bioforsk publisert på forskning.no belyses problemet med sur jord og behovet for kalking.

Kalking

I Norge har det vært tradisjon å kalke med års mellomrom, mens det i Danmark i stor utstrekning blir kalket hvert år.

Vår tommelfingerregel gir en pekepinn på hvor store mengder som trengs.